Kulubümüz 2008-2009 yılı akademik etkinliklerine Ekim ayında düzenlendiği Montreux Sözleşmesi konulu konferans* ile başladı.

22 Ekim çarşamba günü, saat 17.00'da Galatasaray Üniversitesi Yıldızhan Yayla salonunda düzenlenen konferansta sayın hocalarımız Prof.Dr. Rona Aybay ve Prof.Dr. Rauf Versan, konuşmacı olarak yer aldılar.

Kulüp başkanımız Deniz Gedik'in hoşgeldiniz konuşmasından sonra başlayan ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği konferansta sayın Rauf Versan yaz aylarında yaşanan Güney Osetya ve Kafkasya krizinden yola çıkarak güncel siyasi ve hukuki tespitlerde bulunurken, Sayın Rona Aybay ise Montreux sözleşmesinin teknik detaylarına değindi.

Konferans, konuşmaları takip eden 20 dakikalık bir soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

*Konferansın kayıtları gerekli izinler alındıktan sonra en kısa zamanda websitemize aktarılacaktır.

Make a Free Website with Yola.